پیشنهادات و نظرات
ما مشتاقانه اماده دریافت نظرات و پیشنهادات سازنده شما در خصوص محصولات و خدمات ارایه شده از جانب شرکت فینیکس می باشیم
پیشنهادات و نظرات
اعلام تایر معیوب
در راستای پشتیبانی از مشتریان محترم، بخش خدمات پس از فروش شرکت فینیکس آماده دریافت هرگونه ادعا در مورد تایر های معیوب و در نهایت رسیدگی به انها می باشد. لطفا از طریق فرم زیر اطلاعات مورد نیاز را ارسال بفرمایید
اعلام تایر معیوب

مرحله دوم

راهنمای اعلام تایر معیوب را به همراه فرم گزارش دانلود نموده و پس از تمکیل ان را به آدرس ایمل زیر ارسال فرمایید

Sales@finixx.com

Finixx Tyre Claim Manual -Pdf

Report Form- Pdf

 


مرحله اول

فرم زیر را تمکیل و ارسال فرمایید

[[[["field7","equal_to","7.00R16LT"]],[["show_fields","field16"]],"and"],[[["field7","equal_to","7.50R16LT"]],[["show_fields","field12"]],"and"],[[["field7","equal_to","8.25R16LT"]],[["show_fields","field26"]],"and"],[[["field7","equal_to","9.5R17.5"]],[["show_fields","field27"]],"and"],[[["field7","equal_to","10.00R20"]],[["show_fields","field28"]],"and"],[[["field7","equal_to","11.00R20"]],[["show_fields","field29"]],"and"],[[["field7","equal_to","11R22.5"]],[["show_fields","field30"]],"and"],[[["field7","equal_to","12.00R20"]],[["show_fields","field31"]],"and"],[[["field7","equal_to","12.00R24"]],[["show_fields","field32"]],"and"],[[["field7","equal_to","12R22.5"]],[["show_fields","field33"]],"and"],[[["field7","equal_to","13R22.5"]],[["show_fields","field34"]],"and"],[[["field7","equal_to","205\/75R17.5"]],[["show_fields","field35"]],"and"],[[["field7","equal_to","215\/75R17.5"]],[["show_fields","field36"]],"and"],[[["field7","equal_to","235\/75R17.5"]],[["show_fields","field37"]],"and"],[[["field7","equal_to","295\/80R22.5"]],[["show_fields","field38"]],"and"],[[["field7","equal_to","385\/65R22.5"]],[["show_fields","field41"]],"and"],[[["field7","equal_to","315\/80R22.5"]],[["show_fields","field39"]],"and"],[[["field42","equal_to","2"]],[["show_fields","field44"]],"and"],[[["field42","equal_to","3"]],[["show_fields","field44,field45"]],"and"],[[["field42","equal_to","4"]],[["show_fields","field44,field45,field46"]],"and"],[[["field42","equal_to","5"]],[["show_fields","field44,field45,field46,field47"]],"and"],[[["field42","equal_to","6"]],[["show_fields","field44,field45,field46,field47,field48"]],"and"],[[["field42","equal_to","7"]],[["show_fields","field44,field45,field46,field47,field48,field49"]],"and"],[[["field42","equal_to","8"]],[["show_fields","field44,field45,field46,field47,field48,field49,field50"]],"and"],[[["field42","equal_to","9"]],[["show_fields","field44,field45,field46,field47,field48,field49,field50,field51"]],"and"],[[["field7","equal_to","385\/55R22.5"]],[["show_fields","field52"]],"and"],[[["field7","equal_to","295\/75R22.5"]],[["show_fields","field53"]],"and"],[[["field7","equal_to","285\/75R24.5"]],[["show_fields","field54"]],"and"],[[["field7","equal_to","255\/70R22.5"]],[["show_fields","field55"]],"and"],[[["field7","equal_to","225\/70R19.5"]],[["show_fields","field57"]],"and"],[[["field7","equal_to","11R24.5"]],[["show_fields","field58"]],"and"]]
1 Step 1
فرم ارسال اطلاعات تایر معیوب
شناسه تایرشناسه تایر بر دیواره تایر حک شده است
2شناسه تایر
3شناسه تایر
4شناسه تایر
5شناسه تایر
6شناسه تایر
7شناسه تایر
8شناسه تایر
9شناسه تایر
شماره تماس
نام
شهر
نام شرکت
توضیحات
0 /
قسمت معیوب
تاریخ نصب تایر
تصویر تایر معیوب
بارگذاری
Previous
Next