محور تریلر

محور تریلر

 • FMT 360T

  Truck Radial Tyre (Long Haul)

   

  – Suitable for running on highway.

  – Higher performance for heavy duty trucks.

  – Fuel consumption saver.

   

  Download Data Sheet

  Trailer

   

   

   

 • FMT108T

  تایر رادیال کامیون (مسافت بلند)

   

  – مناسب جهت حرکت در بزرگراهها

  – کارایی بالا در کامیون های سنگین

  – مصرف بهینه سوخت

   

  دانلود جدول داده ها

  Trailer

   

   

   

 • FMT162F

  تایر رادیال کامیون (مسافت بلند)

   

  – کارایی بهتر در بزرگراه ها و طراحی منحصر به فرد برای کامیون های سنگین

  – ثبات بیشتر بر روی سطوح خیس و جاده های لغزنده

  – مصرف بهینه سوخت

   
  دانلود جدول داده ها

   

 • FMT189T

  تایر رادیال کامیون (مسافت بلند)

   

  – مناسب جهت حرکت در بزرگراهها

  – مناسب جهت استفاده درمحور تریلر کامیون

  – مقاوت کم در برابر چرخش

   
  دانلود جدول داده ها

   

 • FMT306F

  تایر رادیال اتوبوس و کامیون (مسافت بلند)

   

  -مناسب جهت حرکت در بزرگراهها

  -کارایی بالا در تمامی محورهای اتوبوس و محور فرمان و تریلر کامیون

   

   دانلود جدول داده ها

   

 • FMT450F

  Truck Radial Tyre (Long Haul)

   

  – Suitable for highway running.

  – Low rolling resistance.

  – Good handling.

   

  Download Data Sheet

   

   

   

 • FMT513F

  تایر رادیال کامیون – مسافت بلند

   

  کارایی بالا در تمامی محورهای

  اتوبوس و محور فرمان و تریلر کامیون

   

   

  Download Data Sheet

  all-position-bus

   

   

   

 • FX125T

  تایر رادیال اتوبوس و کامیون (مسافت بلند)

   

  – مناسب جهت حرکت در بزرگراهها

  – کارایی خوب در محور فرمان و محورتریلر کامیون ها

  – طراحی سازگار با محیط زیست و مسیر پیموده بیشتر

   
  دانلود جدول داده ها